Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

EOC Scheepsrecht

EOC is specialist in scheepsverzekeringen en rechtsbijstand is daar een belangrijk onderdeel van. Het gaat in de beroepsvaart immers om grote belangen en áls er een keer iets fout gaat, wilt u dat het goed geregeld is.

Waarom scheepsrecht?

Een zaak die in de praktijk klip en klaar lijkt, bijvoorbeeld een opgelopen schade aan een stuurhut, kan soms juridisch ineens toch lastig te onderbouwen zijn. Geschillen over geleverde zaken door een werf, onjuist uitgevoerde reparaties of overligdagen komen helaas ook voor en wij zien dat er steeds vaker en sneller naar de rechter wordt gestapt. Laat ons u daarom naast de verzekeringen ook van rechtsbijstand voorzien, dan heeft u alles onder één dak.

Persoonlijke aanpak

Scheepsrecht maakt onderdeel uit van onze verzekeringspakketten voor de beroepsvaart: beschikbaar voor zowel werk- en vrachtschepen als charter- en passagiersschepen. Een logische combinatie. Het gaat bij deze rechtsbijstand vaak niet zozeer om de cascoschade, maar juist om het tijdverlet of de gevolgen van niet-nagekomen afspraken. Daar maken wij ons dan ook hard voor – en altijd met een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak.

Wat wij u bieden

  • Ons scheepsrechtteam bestaat uit specialisten op het gebied van het recht en de Nederlandse binnenvaart. Samen kunnen zij u helpen bij juridische problemen. Zij werken onafhankelijk van de schadeafdeling van EOC verzekeringen en behartigen enkel uw belangen.
  • Er wordt steeds sneller en vaker naar de rechter gestapt bij geschillen. Wij zullen echter altijd eerst pogingen doen om in conflicten te bemiddelen en buiten de rechtsgang om een regeling te treffen. Dit voorkomt onnodige kosten en stress.
  • Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan kunt u rekenen  op de ondersteuning van EOC Scheepsrecht. Zij handelen de zaak af en verzorgen indien nodig een advocaat.
  • Wij gaan tot het uiterste om uw belangen te behartigen, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een rechtsbijstandverzekering bij EOC? Neem contact op via beroepsvaart@eoc.nl of bel naar 088 – 669 95 35.