Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Schade-expertise, keuringen en inspecties

EOC Expertise heeft alle scheepskennis in huis om uw schip te voorzien van schadeafhandeling, keuringen, inspecties, certificeringen en technische onderzoeken. Ons team zet zich daar met meer dan tien vakmensen voor in! EOC Expertise voert de volgende werkzaamheden uit:

Schade-expertises

Het doel van schade-expertise is de aard, oorzaak en omvang van schade aan uw schip vaststellen. Onze experts staan voor u klaar, zijn gecertificeerd en worden continu bijgeschoold op het gebied van de laatste (technische) ontwikkelingen. Ze zijn allen aangesloten bij en opgeleid door het NIVRE, en staan daar ingeschreven als Register-Expert.

Onze specialismen:

 • scheepsbouwkunde
 • voortstuwings- en overige motoren
 • nautische zaken
 • werktuigbouwkunde
 • schadebehandeling
 • wet- en regelgeving
   

(Her)keuringen

Met onze keuringen beoordelen wij de verzekerbaarheid van uw vaartuig. Wat is de kwaliteit van uw schip, en is deze (nog) geschikt om het water op te gaan? Op basis hiervan kan een verzekering worden geaccepteerd of voortgezet.

De keuring wordt uitgevoerd door onze eigen experts of in geval van drukte worden externe partijen ingeschakeld welke namens ons de keuring uitvoeren. Afhankelijk van het type vaartuig wordt een aantal onderdelen visueel beoordeeld. Daarnaast kan het voorkomen dat wij aanvullende onderzoeksrapporten vragen voor specifieke onderdelen (bijvoorbeeld motoren en autokranen).

Het resultaat van deze keuring is een EOC rapportage over de geschiktheid en/of de kwaliteit van het vaartuig en de vaststelling van de verzekerde sommen. Deze rapportage is enkel gericht op het beoordelen van de verzekerbaarheid, er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend door derden en voor iets anders dan het genoemde doel. De keuring en rapportage zijn niet bedoeld voor de aan- of verkoop van een vaartuig.

Inspectie voor certificering

Met deze inspectie voorzien wij uw vaartuig van de wettelijke certificering (of verlenging daarvan). Een Certificaat van Onderzoek (CvO) is verplicht voor uw schip als deze langer is dan twintig meter. Laat uw schip daarom tijdig door ons certificeren. Goed om te weten: is uw schip bij EOC verzekerd, dan is een cascokeuring voor beroepsschepen bijna altijd gratis.

De inspectie wordt uitgevoerd door onze eigen experts, die als zelfstandig inspecteur zijn aangesloten bij de Stichting NBKB. Dit is een gemandateerd keuringsbureau vanuit ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Stichting NBKB heeft ten doel de kwaliteit en veiligheid van de binnenvaart te bevorderen middels het uitvoeren van centraal gecoördineerde inspecties. Hierbij wordt steekproefsgewijs een certificaatplichtig schip getoetst aan de geldende wettelijke eisen.
Afhankelijk van het type vaartuig worden de wettelijk inspecties uitgevoerd op of aan:

 • casco
 • machinekamer
 • stuurhut
 • verblijven 
 • voor-, midden-, en achterschip

Het resultaat is een inspectierapportage en een diktemetingsrapport op basis waarvan uiteindelijk een certificaat wordt verstrekt.

Ook hier geldt dat de uitvoering van de inspectie en de rapportage uitsluitend in dienst staat van de certificering van het vaartuig van de opdrachtgever. Aan dit rapport kunnen dan ook geen rechten worden ontleend door derden en voor andere doeleinden dan certificering. Het is niet bedoeld als technisch onderzoek voor de aan- of verkoop van een vaartuig.