Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Aanvullende voorwaarden speedcruiser

In aanvulling op de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart zijn de volgende voorwaarden van toepassing voor speedcruisers.

Download als PDF


Begrippenlijst


Speedcruiser
Een speedcruiser is een kajuitboot. Het vaartuig is korter dan 17 meter, kan sneller dan 20 km/h en heeft een maximaal haalbare snelheid van 60 km/h.

Waterskisport
Met één of twee waterski’s, funtube, een wakeboard, blootsvoets of ander voorwerp zich voort laten trekken.

Bewaakte jachthaven
Een jachthaven met een havenmeester, waarbij dagelijks fysiek toezicht en cameratoezicht aanwezig is.

Diefstalvolgsysteem

Diefstal van een vaartuig met een nieuwwaarde groter dan € 100.000 is alleen verzekerd als het vaartuig is voorzien van een VbV/SCM/CCV gecertificeerd GPS Track en Trace systeem

Verzekeringsgebied

Het verzekeringsgebied standaard kan tegen betaling van extra premie worden uitgebreid naar verzekeringsgebied kustwateren of verzekeringsgebied klein. Een eventuele uitbreiding van het standaard vaargebied staat op het clausuleblad vermeld.

Waterskirisico

Conform artikel 4.10 lid 15 van de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart is uitgesloten van dekking alle directe en indirecte schade ontstaan door het beoefenen van de waterskisport, tenzij tijdens het beoefenen van de waterskisport er een tweede persoon (minimaal 15 jaar) aan boord is die voortdurend en onafgebroken let op de persoon die wordt voortgetrokken en de directe omgeving.

Aansprakelijkheid voor letsel van de persoon die door het vaartuig wordt voortgetrokken, wordt niet gedekt door deze verzekering. Ook voor de collectieve ongevallenverzekering geldt dat de persoon die door het vaartuig wordt voortgetrokken geen recht heeft op uitkering.

Kleur- of glansverschil

Uitgesloten van de verzekering is schade door kleur- of glansverschil en overige cosmetische verschijnselen inclusief waardevermindering van het vaartuig hierdoor.

Diefstal en (poging tot) inbraak

Binnen het verzekeringsgebied bent u verzekerd tegen schade als gevolg van diefstal, inbraak of poging daartoe:

Vaartuig
Als het vaartuig met een VbV/SCM/CCV goedgekeurd slot aan de steiger of wal is vastgemaakt. 

Binnen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is diefstal, inbraak en/of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig een vaste ligplaats heeft in een bewaakte jachthaven.