Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Aanvullende voorwaarden speedboot

In aanvulling op de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart zijn de volgende voorwaarden van toepassing voor speedboten.

Download als PDF


Begrippenlijst


Speedboot
Een speedboot is een open consoleboot of rib. De boot is maximaal 9 meter, kan sneller dan 20 km/h en heeft een maximaal haalbare snelheid van 60 km/h.

Waterskisport
Met één of twee waterski’s, funtube, wakeboard, blootsvoets of ander voorwerp zich voort laten trekken.

Bewaakte jachthaven
Een jachthaven met een havenmeester, waarbij dagelijks fysiek toezicht en cameratoezicht aanwezig is.

Verzekeringsgebied

In afwijking van artikel 5.1 van de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart omvat het verzekeringsgebied de volgende vaarwateren:

  • De binnenwateren van Nederland (inclusief IJsselmeer, Waddenzee, Eems, Dollard en Zeeuwse wateren) en België. 

Een uitbreiding van het hierboven omschreven verzekeringsgebied is, tegen betaling van een aanvullende premie, mogelijk tot maximaal 15 zeemijlen uit de kustlijn van Nederland en België nadat EOC hier schriftelijk of digitaal toestemming voor heeft verleend.

Waterskirisico

Conform artikel 4.10 lid 15 van de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart is uitgesloten van verzekering alle directe en indirecte schade ontstaan tijdens het beoefenen van de waterskisport, tenzij tijdens het beoefenen van de waterskisport er een tweede persoon (minimaal 15 jaar) aan boord is die voortdurend en onafgebroken let op de persoon die wordt voortgetrokken en de directe omgeving.

Aansprakelijkheid voor letsel van de persoon die door het vaartuig wordt voortgetrokken, wordt niet gedekt door deze verzekering. Ook voor de collectieve ongevallenverzekering geldt dat de persoon die door het vaartuig wordt voortgetrokken geen recht heeft op uitkering.

Kleur- of glansverschil

Uitgesloten van de verzekering is schade door kleur- of glansverschil en overige cosmetische verschijnselen inclusief waardevermindering van het vaartuig hierdoor.

Diefstal en (poging tot) inbraak

Binnen het verzekeringsgebied bent u verzekerd tegen schade als gevolg van diefstal, inbraak en/of poging daartoe:

Vaartuig
Als het vaartuig met een VbV/SCM/CCV goedgekeurd slot aan de steiger of wal is vastgemaakt. 

Binnen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is diefstal, inbraak en/of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig een vaste ligplaats heeft in een bewaakte jachthaven.

Vergoedingstabel voortstuwingsinstallatie

In afwijking van artikel 7.3 lid 1 en 2 van de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart worden bij herstel van een gedekte schade aan de buitenboordmotor de arbeidskosten volledig vergoed. De kosten van de nieuwe onderdelen worden volgens onderstaande tabel vergoed:

Ouderdom beschadigde onderdelen Vergoedingspercentage
Tot 1 jaar 100%
1 t/m 3 jaar 75%
4 t/m 6 jaar 55%
7 t/m 10 jaar 45%
11 t/m 15 jaar 30%
16 t/m 25 jaar 25%
>25 jaar (alleen meeverzekerd als de schadeoorzaak buiten de installatie zelf ligt) 20%


Schade aan een buitenboordmotor ouder dan 25 jaar is alleen meeverzekerd als de schadeoorzaak buiten de buitenboordmotor ligt.

Totaal verlies

In afwijking van artikel 7.5 lid 1 van de EOC verzekeringsvoorwaarden pleziervaart wordt bij totaal verlies van het vaartuig de dagwaarde van het vaartuig vergoed, met aftrek van:

  • de opbrengst van de restanten;
  • het overeengekomen eigen risico;
  • eventuele (sloop)uitkeringen.

Het bedrag van de dagwaarde wordt begrensd door de verzekerde som op de verzekeringspolis.