Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Klachten en geschillen

U zo goed mogelijk van dienst zijn: daar staan we voor. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet tevreden bent. Dat horen wij graag van u. Zo kunnen we de kwestie snel voor u oplossen en blijven we onze service verbeteren. Ontdek hoe u een klacht indient en hoe de procedure vervolgens verloopt.

Een klacht indienen?

U kunt uw klacht kenbaar maken door contact op te nemen met één van onze medewerkers. Ook kunt u:

 • Een e-mail sturen naar klachten@eoc.nl.
 • Het klachtenformulier invullen
 • Een brief sturen aan EOC:
  • Raad van Bestuur EOC onderlinge schepenverzekering UA
   Antwoordnummer 86
   7940 VB MEPPEL

En hoe nu verder?

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw klacht binnen twee weken te behandelen. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan laten wij u dit tijdig schriftelijk weten. In dit bericht vermelden wij ook wanneer u de klachtafhandeling wel kunt verwachten.

Het eventuele vervolg

Het kan gebeuren dat wij helaas niet tot elkaar komen. Dan zijn er voor u nog andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Voor zakelijke relaties

Is uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de bevoegde rechter voor te leggen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het staat vooraf niet vast voor welke rekening de kosten komen.

Voor particuliere relaties

Is uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 – 333 89 99
E-mail: consumenten@kifid.nl

Meer informatie over de procedure vindt u op www.kifid.nl.
Als u een geschil niet aan het Kifid wilt voorleggen, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Als Verzekeringsbranche vinden we het belangrijk dat u altijd zo goed mogelijk geholpen wordt. Ook wanneer u het niet eens bent met uw eigen verzekeraar. Hiervoor hebben wij als branche de Tuchtraad Financiële Dienstverlening ingericht.

De Tuchtraad, die onder een onafhankelijke stichting valt, toetst de klachten dan op basis van bindende zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, naast de bestaande wet- en regelgeving. De Tuchtraad beoordeelt of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad sancties opleggen. Sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Ook kan de Tuchtraad het Verbond adviseren tot het treffen van verdergaande maatregelen tegen een verzekeraar, zoals beëindiging van het lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst en gecorrigeerd. Als particulier kunt u  in het algemeen niet rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Ook tuchtklachten moet dus eerst bij Kifid indienen. 

Gaat de klacht over de naleving van de Gedragscode Verzekeraars, zoals een voortvarende en zorgvuldige schadeafhandeling? Dan kunnen verzekeringsklanten en andere belanghebbenden die niet terecht kunnen bij Kifid, wel een klacht indienen bij de Tuchtraad. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding opleggen aan de verzekeraar.

Uw klacht voorleggen aan een rechter

U kunt er ook voor kiezen om niet naar Kifid en/of de Tuchtraad te gaan, maar uw klacht voor te leggen aan de rechter. 

Let op:
Als je direct naar de rechter stapt, dan kun je daarna niet meer naar Kifid.
Als je naar de rechter gaat, kost dat geld; behandeling door Kifid is (grotendeels) gratis.

Tip of verbeterpunt delen?

Wij willen onze dienstverlening continu blijven verbeteren.  Heeft u een idee hoe het (nog) beter kan? Laat het ons weten via klachten@eoc.nl.