Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Ontdek de historie van EOC

De geschiedenis van de scheepsverzekeringen in Nederland (én uiteindelijk ook van EOC) gaat terug tot in de 16e eeuw. Het begon in 1566 in Meppel, toen daar een schippersgilde werd opgericht.

Een schippersgilde was de voorloper van de (onderlinge) scheepsverzekering. De leden van schippersgilden waren verplicht elkaar te helpen en schade konden zij bij de gildekas declareren. In die tijd ontstonden ook schippersgilden op andere plaatsen in Nederland.

1795: Franse invasie
In 1795 maakte de Franse Revolutie een einde aan de gildetijd. Veel schepen werden door de Franse overheid gevorderd.

1811: de Schippersmaatschappij
In 1811 werden de gildeactiviteiten voortgezet door de Schippersmaatschappij. Alleen schippers uit Meppel mochten lid worden van deze maatschappij. Wist u dat… de ‘premie’ van de Schippersmaatschappij in die tijd maar 3,50 gulden per jaar bedroeg?

1835: De Onderlinge Vriendschap
Op 5 januari 1835 werd het compact De Onderlinge Vriendschap opgericht. Hiermee werd de basis voor DOV Scheepsverzekeringen gelegd.

1837: de Friesche Maatschappij
In dit jaar werd de eerste maatschappij opgericht: de Friesche Maatschappij. Hier is de basis gevormd voor verschillende samenwerkingen die later leidden tot de oprichting van EOC.

1860 - 1882
In deze tijd ontstonden ook andere maatschappijen in Nederland. Daar kwamen weer samenwerkingen en fusies uit voort. Zo werd in 1860 de Dedemvaartsche opgericht en in 1882 de Eensgezindheid. De structuur van deze maatschappijen begon steeds meer te lijken op een moderne scheepsverzekering.

1905: oprichting Oranje
6 tjalkschippers wilden hun vaargebied verder uitbreiden, tot voorbij de Kieler Fjord. Maar hun huidige compact De Onderlinge Vriendschap (1835) bood hiervoor geen dekking. Daarom sloten ze in 1905 het compact Oranje.

1911 – 1999: EFM en Oranje groeien door
Tussen 1911 en 1999 gingen diverse maatschappijen uit verschillende plaatsen samen. EFM en Oranje groeiden ondertussen uit tot de grootste scheepsverzekeraars in Nederland.

1967: oprichting E.D.O.S
In dit jaar werd de Eerste Drentsche Onderlinge Scheepverzekerings Maatschappij opgericht (E.D.O.S).

1970: fusie Eensgezindheid en Dedemvaartsche
De Eensgezindheid en de Dedemvaartsche bundelden hun krachten.

1991: fusie E.D.O.S en Friesche Maatschappij
In dit jaar gingen E.D.O.S en de Friesche Maatschappij samen.

1999: oprichting EFM
In 1999 ontstond EFM: de ‘Eensgezindheid-Friesche-Maatschappij’. De EFM kwam voort uit een fusie tussen de Eensgezindheid in Hasselt (1882) en de Friesche Maatschappij in Heerenveen (1837).

2003: oprichting van DOV
In 2003 opende Oranje een eigen kantoor in Zwijndrecht, zodat verzekerden daar voor allerlei vragen en advies terecht konden. In dit zelfde jaar werd ook DOV opgericht. DOV stond voor De Onderlinge Vriendschap, de naam van het allereerste compact van de tjalkschippers.

2004: DOV dochter van Oranje
Nadat DOV in een eerder stadium werd overgenomen door een commerciële verzekeraar, nam Oranje in 2004 DOV weer over.

2005: 100-jarig jubileum
Oranje vierde het 100-jarig jubileum in Rotterdam.

2014: oprichting EOC
Oranje werkte al enkele jaren samen met EFM. In 2014 voegden Oranje en EFM zich samen tot EOC.

2018: DOV en EOC varen door
DOV ging op in EOC. De krachten zijn nu gebundeld. Met als belangrijkste uitgangspunt: wij willen dat u altijd kunt blijven doorvaren. We zijn er voor uw vaarplezier!