EOC Voortvarend Verzekerd

Klachten en geschillen

Een klacht, en dan?
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval adviseren wij u eerst contact op te nemen met één van onze medewerkers om een mogelijke oplossing te bespreken. Wilt u toch rechtstreeks een klacht indienen, dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

De klachtenprocedure
Heeft u een klacht bij EOC ingediend, dan ontvangt u binnen veertien dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen onze eerste schriftelijke reactie. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan laten wij u dat tijdig schriftelijk weten. In dit bericht vermelden wij ook wanneer wij daartoe wel in staat zijn.

Het kan gebeuren dat wij niet tot elkaar komen. In dat geval kunt u natuurlijk proberen op een andere wijze tot een oplossing te komen. Er is echter wel een verschil in mogelijkheden voor zakelijke en particuliere relaties.

  • Zakelijke relaties
    Er is geen instantie waar u kosteloos in beroep kunt gaan. Indien uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de bevoegde rechter voor te leggen. Het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen.
  • Particuliere relaties
    U kunt u zich wenden tot  het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voorwaarde voor de behandeling door het Klachteninstituut is, dat u eerst uw klacht bij ons moet hebben ingediend en dat deze klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld.
Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het klachteninstituut.
De gegevens van Kifid zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
tel.: 070 – 333 8 999

Als u een geschil niet aan EOC en/of het Kifid wilt voorleggen, kan het geschil alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Tenslotte: een klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Heeft u een goed idee om onze dienstverlening te verbeteren, laat het ons dan weten via klachten@eoc.nl

NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media