Dé specialist in scheepsverzekeringen

Klachten en geschillen

U zo goed mogelijk van dienst zijn: daar staan we voor. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet tevreden bent. Dat horen wij graag van u. Zo kunnen we de kwestie snel voor u oplossen en blijven we onze service verbeteren. Ontdek hoe u een klacht indient en hoe de procedure vervolgens verloopt.

Een klacht indienen?

U kunt uw klacht kenbaar maken door contact op te nemen met één van onze medewerkers. Ook kunt u:

 • Een e-mail sturen naar klachten@eoc.nl.
 • Het klachtenformulier invullen
 • Een brief sturen aan EOC:
  • Raad van Bestuur EOC onderlinge schepenverzekering UA
   Antwoordnummer 86
   7940 VB MEPPEL

En hoe nu verder?

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken te behandelen. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan laten wij u dit tijdig schriftelijk weten. In dit bericht vermelden wij ook wanneer u de klachtafhandeling wel kunt verwachten.

Het eventuele vervolg

Het kan gebeuren dat wij helaas niet tot elkaar komen. Dan zijn er voor u nog andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Voor zakelijke relaties

Is uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de bevoegde rechter voor te leggen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het staat vooraf niet vast voor welke rekening de kosten komen.

Voor particuliere relaties

Is uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 – 333 89 99
E-mail: consumenten@kifid.nl

Meer informatie over de procedure vindt u op www.kifid.nl.
Als u een geschil niet aan het Kifid wilt voorleggen, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Tip of verbeterpunt delen?

Wij willen onze dienstverlening continu blijven verbeteren.  Heeft u een idee hoe het (nog) beter kan? Laat het ons weten via klachten@eoc.nl.