EOC Voortvarend Verzekerd

Klachten en geschillen

Een klacht, en dan?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met één van onze medewerkers om uw klacht voor te leggen. Alternatieve mogelijkheden om uw klacht aan ons kenbaar te maken zijn:

 • het klachtenformulier op de website invullen
 • een e-mail verzenden naar klachten@eoc.nl
 • een brief sturen aan:

  de Raad van Bestuur
  EOC onderlinge schepenverzekering UA.
  Antwoordnummer 86
  7940 VB MEPPEL

De klachtenprocedure

Heeft u een klacht bij EOC ingediend, dan ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar om de behandeling van klachten binnen vier weken af te ronden. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan laten wij u dat tijdig schriftelijk weten. In dit bericht vermelden wij ook wanneer wij daartoe wel in staat zijn.

Vervolgmogelijkheden

Het kan gebeuren dat wij niet tot elkaar komen. In dat geval kunt u natuurlijk proberen op een andere wijze tot een oplossing te komen. Er is wel een verschil in mogelijkheden voor zakelijke en particuliere relaties.

Zakelijke relaties

Er is geen instantie waar u kosteloos in beroep kunt gaan. Indien uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de bevoegde rechter voor te leggen. Het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen.

Particuliere relaties

U kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voorwaarde voor de behandeling door het Klachteninstituut is, dat u eerst uw klacht bij ons moet hebben ingediend en dat deze klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het klachteninstituut. De gegevens van Kifid zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
tel.: 070 – 333 8 999
e-mail: consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl

Als u een geschil niet aan het Kifid wilt voorleggen, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Tenslotte: een klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Heeft u een goed idee om onze dienstverlening te verbeteren, ook dat kunt u ons laten weten via klachten@eoc.nl

NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media