EOC Voortvarend Verzekerd

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de maatschappij en de daarmee verbonden onderneming. De Raad staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de maatschappij en haar dochterondernemingen.

Raad van Commissarissen

Cor Ensing Voorzitter
Albert Verhoeff Voorzitter van de audit- & risicocommissie
Johan Sipsma Lid audit- & risicocommissie
Bénine van Karnebeek Lid juridische deskundigheid (Vice voorzitter)
Hans Pikaart Lid schade- en herverzekering en maatschappelijke aspecten

Bij een onderlinge als EOC bepalen de leden de koers. dat bent ú dus!

Schema van aftreden RvC

Om te borgen dat de RvC leden niet tegelijk aftreden is een schema van aftreden opgesteld.


Dhr. C.J. Ensing
Einde eerste periode - 1 juli 2018
Einde tweede periode - 1 juli 2022
Einde derde periode - n.v.t.

Dhr. A. Verhoeff
Einde eerste periode - 1 juli 2018
Einde tweede periode - 1 juli 2022
Einde derde periode - 1 juli 2026

Mevr. A.B. van Karnebeek
Einde eerste periode - 1 juli 2017
Einde tweede periode - 1 juli 2021
Einde derde periode - 1 juli 2025

Dhr. J.J. Pikaart
Einde eerste periode - 1 juli 2017
Einde tweede periode - 1 juli 2021
Einde derde periode - 1 juli 2025

Dhr. G.J.S. Sipsma
Einde eerste periode - 1 juli 2018
Einde tweede periode - 1 juli 2022
Einde derde periode - 1 juli 2026

NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media