EOC Voortvarend Verzekerd

Historie

De historie van EOC begint waar de historie van Oranje en efm eindigt.

Historie Oranje

Het is december 1905. Buiten waait een gure wind, maar binnen bij de zes tjalkschippers is het warm. In de ruimte brand een vuur, het vuur van de ondernemende geest. De zes tjalkschippers willen hun vaargebied nu al geruime tijd uitbreiden tot voorbij de Kieler Fjord in de Oostzee. Daar zijn de goede vrachten te maken, maar het gebied ligt buiten het vaargebied waarvoor hun

Compact” de Onderlinge Vriendschap” dekking geeft. Verzekeren bij gangbare maatschappijen zou het profijt te niet doen en daarom is het er nog niet van gekomen. Tot vandaag, want vandaag hebben de schippers besloten om samen het risico te delen onder de naam “Oranje”.

Waarom deden ze dat?

De drang tot ondernemen in de beroepsvaart, was aan het begin van de twintigste eeuw net zo sterk als dat zij nu is. Daarnaast waren schippers zich er van bewust dat zij samen sterker zouden staan. Zij hadden een vast vertrouwen in elkaars vakmanschap en elkaars moraal. Gepaard gaande met de handelsgeest vormen deze kernpunten nog steeds de inspiratie van “Oranje” en nu dus EOC.

Oranje vlag

In de vergadering van 26 januari 1909, tijdens de winterstop, besluiten de vijftien leden van “Oranje” tot de invoering van een genummerde verenigingsvlag. De bedoeling van deze vlag is, dat deze gehesen kan worden bij het passeren van elkaar, de schippers elkaar kunnen herkennen en in geval van nood, elkaar bij kunnen staan. Zeilmaker A. Baas te Groningen levert hierop zestien vlaggen aan de vereniging. Als er een vergadering is, hijsen alle in de haven aanwezige “Oranje” schepen de vlag. Er wordt zelfs een vlaggencommissie in het leven geroepen, om onder andere te controleren of de vlag goed staat. In het reglement van “Oranje” staat concreet de kleur en afmeting van de vlag. In 1954 viert Oranje haar 50-jarig jubileum. Alle leden krijgen bij deze gelegenheid een vlag.

Voor de kleinere schepen tot 300 ton wordt een kleinere vlag gemaakt.  

Binnenvaart

Oranje groeit door de jaren heen uit tot één van de grootste onderlinge verzekeraar van schepen in Nederland. Een groot deel van de Nederlandse kustvaart is bij “Oranje” verzekerd. In de jaren 90 neemt het aantal zeegaande schepen af en komt de nadruk te liggen op de binnenvaart. Naast de binnenvaart bouwt “Oranje” ook een behoorlijke pleziervaartvloot op. Om dichtbij de markt te kunnen opereren, opent “Oranje” in 2003 een eigen kantoor in Zwijndrecht waar leden voor alle zaken terecht kunnen.

Nadat DOV is overgenomen en “gedemutualiseerd” door een commerciële verzekeraar, komt in een latere fase de samenwerking met DOV weer tot stand.

Dit leidt in 2004 tot de overname van laatstgenoemde, waardoor de vroegere moeder weer bij de zelfstandige dochter onder de vleugels komt. In 2005 viert “Oranje” in Rotterdam zijn 100-jarige bestaan. Een aantal jaren later begint de samenwerking met de huidige fusiepartner efm. Deze samenwerking mondt in juli 2014 uit in een fusie, als de beide maatschappijen zich samenvoegen tot EOC onderlinge verzekeringen U.A.

Historie efm

efm was een onderlinge scheepsverzekeraar in Meppel, zonder winstoogmerk. De historie van de maatschappij gaat terug tot 1837. De onderlinge verzekering is de oudste vorm van verzekeren. De verzekerden zijn ‘deelgenoten’ en bepalen het beleid. efm komt voort uit een fusie tussen de Eensgezindheid in Hasselt, opgericht in 1882 en de Friesche Maatschappij in Heerenveen, anno 1837. In 2009 ontstond efm

Lees meer

De twee beste onderlinges hebben hun krachten gebundeld tot EOC!

NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media