Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Scheepsrecht

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om aan- of verkoop aangelegenheden mee te verzekeren op de rechtsbijstandsverzekering Scheepsrecht Beroepsmatige Vaart. Bent u voornemens om een schip aan te kopen of te verkopen en wilt u het risico op een geschil meeverzekeren op de rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact met op met uw relatiebeheerder of stuur een e-mail naar beroepsvaart@eoc.nl.

Door deze aanpassing worden de volgende wijzigingen in de voorwaarden Scheepsrecht Beroepsmatige Vaart doorgevoerd:

Artikel 7 Omvang van de dekking - lid 3


Huidige voorwaarden geldig tot 01.01.2021

De rechtsbijstand ter zake van koop en verkoop van schepen geldt uitsluitend voor zover het gekochte schip in de plaats komt van een reeds verzekerd schip en er sprake is van een aansluitende dekking en ziet niet op aangelegenheden en/of geschillen die betrekking hebben op of verband houden met bedrijfsfinanciering, bedrijfskredieten en subsidies.

Nieuwe voorwaarden met ingang van 01.01.2021

Verzekeraar kan op verzoek van Verzekerde dekking aanbieden voor aan- of verkoop aangelegenheden.

Artikel 27 Eigen risico


Huidige voorwaarden geldig tot 01.01.2021

  1. In afwijking van het bepaalde in Artikel 16 is er geen eigen risico van toepassing, met uitzondering van geschillen die verband houden met nieuwbouwen afbouwcontracten.
  2. Ten aanzien van problemen of geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten betrekking hebbend op nieuwbouw of afbouw geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis wanneer het betreffende nieuwbouwcontract of afbouwcontract vooraf door Verzekeraar is geaccepteerd. Wanneer het nieuwbouwcontract of afbouwcontract niet vooraf door Verzekeraar is geaccepteerd geldt daarnaast een extra eigen risico, bestaande uit 25% van de externe behandelkosten als genoemd in Artikel 4.

Nieuwe voorwaarden met ingang van 01.01.2021

  1. In afwijking van het bepaalde in Artikel 16 is er geen eigen risico van toepassing, met uitzondering van geschillen die verband houden met nieuwbouw-, afbouw- en koop- en verkoopovereenkomsten.
  2. Ten aanzien van problemen of geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten betrekking hebbend op nieuwbouw-, afbouw-, koop- en verkoop geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis wanneer de betreffende nieuwbouw-, afbouw-, koop- en verkoopovereenkomst vooraf door Verzekeraar is geaccepteerd. Wanneer de betreffende nieuwbouw-, afbouw-, koop- en verkoopovereenkomst niet vooraf door Verzekeraar is geaccepteerd geldt een extra eigen risico, bestaande uit 25% van de externe behandelkosten als genoemd in Artikel 4.