Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Onduidelijkheid certificering duurt voort

Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) geeft onder mandaat van de Nederlandse overheid ESTRIN-certificaten uit. Dit mandaat vereist dat het NBKB is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Per 26 oktober 2023 heeft de Raad van Accreditatie het NBKB geschorst en is het NBKB niet langer bevoegd om certificerende inspecties uit te voeren. (Zie ook Persbericht Tijdelijke schorsing - NBKB).

Voorafgaand aan de uitgifte van het certificaat vinden één of meerdere keuringen plaats door het NBKB. Het NBKB maakt voor de uitvoering van de keuringen gebruik van inspecteurs met kennis van zake in de markt. EOC is één van de partijen die normaal gesproken inspecteurs beschikbaar stelt om onder gezag van NBKB keuringen uit te voeren. Aangezien de accreditatie van het NBKB geschorst is, kunnen deze keuringen op dit moment helaas niet plaatsvinden tot de schorsing is opgeheven.

Wij zien dat het NBKB alles in het werk zet om de schorsing ongedaan te maken, maar dit heeft ondanks diverse overleggen tussen NBKB en de Raad van Accreditatie nog altijd niet geleid tot een oplossing. Het is vooralsnog niet duidelijk of en wanneer de schorsing van het NBKB door de Raad van Accreditatie wordt opgeheven en keuringen weer zouden kunnen plaatsvinden. 

Of en wanneer EOC weer inspecteurs beschikbaar kan stellen aan het NBKB is nog niet duidelijk. Daarvoor is een voor beide partijen passende samenwerkingsovereenkomst nodig tussen de inspecteurs en NBKB. Een door gezamenlijke juristen van EOC en NBKB opgestelde samenwerkingsovereenkomst is door de inspecteurs en EOC ondertekend, maar wacht nog op goedkeuring en daarna ondertekening door het bestuur van NBKB. 

We houden u op de hoogte van de voortgang.