Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Clausules

Onderstaande clausules zijn met ingang van 1 januari 2021 van toepassing op alle verzekeringspolissen van EOC.

Cyberclausule

  1. Schade, verlies, aansprakelijkheid of andere kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door gebruik, werking of voortvloeien uit gebruik van een computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, schadelijke code, computervirus, computerproces en het doel hebben om schade toe te brengen, zijn niet gedekt op deze verzekeringspolis.
  2. Indien dit gebruik of de werking van een computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, computerproces of een ander elektronisch systeem niet als middel voor het toebrengen van schade is bedoeld, zal de schade die normaal op grond van de verzekeringsvoorwaarden, uitsluitingen en clausules is gedekt worden vergoed.
  3. Lid 1 van deze clausule is niet van toepassing in geval van molest omschreven in artikel 9.8 van de EOC verzekeringsvoorwaarden (beroepsvaart, charter- en passagiersvaart, pleziervaart en wonen op het water) en schade ontstaan uit het gebruik van een computer, computersysteem of computersoftwareprogramma of een ander elektronisch systeem in een lancerings- en/of geleidingssysteem en/of afvuurmechanisme van een wapen of raket.

Epidemie- en pandemieclausule

Op deze verzekeringspolis zijn niet verzekerd claims, schade, verlies, aansprakelijkheid of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door, voortvloeien uit of bijdragen aan:

  1. Een coronavirus of enige mutatie van een coronavirus;
  2. Elke ziekte veroorzaakt door een coronavirus of een mutatie van een coronavirus (inclusief, maar niet beperkt tot COVID-19);
  3. Elke andere besmettelijke ziekte bij de mens: a. Als epidemie verklaard door een bevoegde regering, lokale autoriteit of andere instantie met een dergelijke autoriteit; of b. Als pandemie verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie;
  4. Elke vrees of dreiging, werkelijk of waargenomen, voor een virus of ziekte zoals vermeld in 1 of 2 of een epidemie of pandemie zoals vermeld onder 3;
  5. Elke vorm van inbeslagname, onteigening of confiscatie als gevolg van een virus of ziekte zoals vermeld in 1 of 2 of een epidemie of pandemie zoals vermeld onder 3 en 4.