Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Brief verzekerden aan Vlaamse Waterweg

Een aantal van onze verzekerden kan ook te maken krijgen met de stakingen van het sluispersoneel van de Vlaamse Waterwegen.

Dat is natuurlijk erg ellendig en kan ook u financieel gaan treffen wanneer u niet meer kunt voldoen aan de verplichtingen ten opzichte van uw opdrachtgevers. Wij willen graag met u meedenken en adviseren u, wanneer u hiermee te maken heeft, een brief of e-mail te sturen naar de Vlaamse Waterweg, e-mail: ris@vlaamsewaterweg.be

U kunt eventueel de volgende tekst hiervoor gebruiken:

Ondergetekende, schipper/eigenaar van het MS, MVS, etc. etc. wordt sinds (datum en tijdstip) geblokkeerd te (locatie) door de stakingen van het personeel van de Vlaamse Waterweg.

U kunt zich voorstellen dat wij hierdoor financiële schade zullen oplopen aangezien wij niet meer kunnen voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van onze opdrachtgevers.

Wij zullen u dan ook hiervoor te zijner tijd aansprakelijk stellen. Wij vernemen dan ook graag van u wat voor maatregelen u gaat treffen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Uw reactie zien wij dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,