EOC Voortvarend Verzekerd

Voorwaarden EOC fotowedstrijd

De deelnemer verklaard expliciet


 • De ingezonden opname zelf te hebben gemaakt. Toestemming te hebben van op de inzending zichtbare personen of auteurs rechtigen*
 • In geval van minderjarige kinderen toestemming te hebben van de ouders of voogd.
 • EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A. toestemming te geven tot het gebruiken van de ingezonden foto in al haar media en publicitaire uitingen(voor uw rechten verwijzen wij u naar ons privacy statement).
 • Akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder omschreven.
 • Dat de foto’s slechts beperkt bewerkt zijn:
  • Toegestaan: bewerkingen als het blurren van personen en persoonsgegevens, het maken van een uitsnede verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
  • Niet toegestaan: o.a. het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, het toepassen van creatieve filters en het toevoegen van teksten en/of passe-partouts.


Voorwaarden

 • Deelnemers mogen maximaal twee digitale (kleuren)foto’s toesturen.
 • Medewerkers van EOC Onderlinge Schepenverzekering u.a. en haar dochtermaatschappijen zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s hebben altijd betrekking op het thema van de fotowedstrijd.
 • Op de foto’s mag geen auteursrechten van toepassing zijn.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan EOC Onderlinge Schepenverzekering u.a. het volledige en onvoorwaardelijke recht van het beeld voor alle gebruik door EOC Onderlinge Schepenverzekering u.a.. In het kader van de AVG heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.
 • De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
 • De deelnemer vrijwaart EOC Onderlinge Schepenverzekering u.a. voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart EOC Onderlinge Schepenverzekering u.a. voor claims van geportretteerden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Foto’s, die naar het oordeel van de jury, niet voldoen aan de algemene normen van goed fatsoen worden gediskwalificeerd.
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht.
NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media