Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Werken aan kwaliteit


Opleidingsplan

Uw rechtshulpverlener heeft de kennis en ervaring om u bij te staan bij uw zaak. Om de kennis van uw rechtshulpverlener up-to-date te houden, worden er doorlopend relevante seminars gevolg over de laatste juridische ontwikkelingen. Als rechtsbijstand uitvoerder in de binnenvaart is van belang dat de binnenvaart een sterk internationaal karakter heeft. Bij nautische zaken spelen verzekeringen ook van een rol. In 2023 zijn daarom opleidingen gevolgd op gebied van taal en actualiteit in het verzekeringsrecht. In 2024 wordt actualiteit in het verzekeringsrecht voortgezet en wordt er extra aandacht gegeven aan arbeidsrecht. 

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is belangrijk voor EOC Scheepsrecht, hier wordt daarom veel aandacht aan besteed. Er wordt steeds gewerkt aan verbetering. Sinds 2023 ontvangt u daarom een korte enquête nadat wij een dossier voor u hebben behandeld. Dit wordt in 2024 voortgezet. De opzet is hetzelfde gebleven waardoor resultaten kunnen worden vergeleken, en er een duidelijk beeld ontstaat waar er nog kan worden gewerkt aan verbetering.  Duidelijk is al geworden dat brede kennis gewaardeerd wordt. Binnen EOC Scheepsrecht wordt daarom gewerkt met een klein team zodat ervaring en kennis eenvoudig gedeeld kunnen worden. Voor 2024 wordt ingezet op extra capaciteit om bekende thema’s verder uit te werken, zodat opgedane kennis gebruikt kan worden in eventuele nieuwe geschillen.